• image

    Hotline
    0969 024 386

  • image

    Giờ làm việc
    Mon - Sat 8.00 - 18.00

Hiệu chỉnh bề mặt sơn là gì? Những lỗi nào trên bề mặt sơn cần hiệu chỉnh?